අපි ගැන

වුහු ෂිනුවාන් හයිඩ්‍රොලික් උපකරණ සමාගම, සමාගම චීනයේ හයිඩ්‍රොලික් සහායක කොටස් නිපදවන විශේෂිත නිෂ්පාදකයෙකි. සමාගම උසස් තත්ත්‍වයේ කාර්මික හා කළමනාකරණ නිලධාරීන් සහ විශිෂ්ට සාමාන්‍ය හා විශේෂ උපකරණ වලින් සමන්විත වේ. නිෂ්පාදනය සඳහා දිගු ඉතිහාසයක්, උසස් තාක්‍ෂණයක්, හොඳ තත්ත්වයක්, දිගු කාලයක් ලෝහ විද්‍යාව, පතල් කැණීම, ඛනිජ රසායනික, ඉංජිනේරු විද්‍යාව, ඉදිකිරීම්, ප්ලාස්ටික් යන්ත්‍රෝපකරණ, රසායනික කර්මාන්ත, ආනයනික උපකරණ සඳහා උසස් තත්වයේ ගෘහස්ත අමතර කොටස් ලබා දෙන අතරම ආධාරක හයිඩ්‍රොලික් උපකරණ සැපයීම සඳහා යන්ත්‍ර මෙවලම් සහ අනෙකුත් කර්මාන්ත.

  • About Us

පුවත්

News

නවතම නිෂ්පාදනය